Super Richy ตอนต่อมา

ริชชี่บอกว่า คนทุกคนเกิดมามีกรรม โดยกรรมสามารถแยกออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่ กรรมเรื่องสุขภาพ กรรมเรื่องครอบครัว กรรมเรื่องงาน และกรรมเรื่องเงิน (เรื่องความรักจัดอยู่ในประเภทหนึ่งของกรรมเรื่องครอบครัว…เผื่อมีคนสงสัย) แต่ละคนอาจมีกรรมในแต่ละประเภทมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกัน

ว่ากันว่า ชีวิตของคนเรามีอยู่สองช่วง คือช่วงเสวยบุญและช่วงเผชิญวิบากกรรม แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าชีวิตเรากำลังอยู่ในช่วงไหน? ให้สังเกตง่ายๆว่า เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกมีความสุขหรือเรื่องทุกอย่างในชีวิตผ่านไปด้วยดี แสดงว่าเป็นช่วงเสวยบุญ แต่ช่วงไหนก็ตามที่มีปัญหาสุขภาพ ครอบครัวแตกแยก การงานติดขัด หรือมีหนี้สิน นั่นแสดงว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเผชิญวิบากกรรม

แล้ววิบากกรรมจะหมดไปไหม? ริชชี่ตอบว่า บางกรรมก็หมด บางกรรมก็ไม่หมด (ในชาตินี้) ขึ้นกับว่าเจ้ากรรมนายเวรเราจะปล่อยหรือไม่ แล้วเจ้ากรรมนายเวรคือใคร ทำไมถึงมีบทบาทในเรื่องนี้ เขาอธิบายว่า คือสิ่งมีชีวืต (เช่น คน สัตว์) หรือ สิ่งไม่มีชีวิต (เช่น วิญญาณ) ที่เราติดหนี้ และยังไม่ได้ชดใช้ ทำให้เขาต้องมาตามทวงหนี้กรรมเรา (ด้วยวิธีการหลากหลาย ซึ่งอาจคล้ายกับสิ่งที่เราเคยทำกับเขาในอดีต) และกรรมเหล่านี้จะหลุดได้ ถ้าเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เรามีเจ้ากรรมนายเวรไหม และคนเหล่านั้นคือใคร เขาบอกว่าเราสามารถรู้ได้ แต่มีเงื่อนไขเล็กน้อยคือ ต้องเจริญสมาธิ ซึ่งก่อนจะมาถึงขั้นนี้ ต้องผ่านการให้ทาน (ธรรมทาน, สังฆทาน, อภัยทาน, และวิทยาทาน) คือมีจิตใจที่เป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเสียก่อน (การให้ความรู้เป็นวิทยาทานอย่างหนึ่ง) ต่อมาก็ถือศีล เขาบอกว่า ศีล 5 ดีที่สุดเพราะครอบคลุมหมดทุกอย่าง ถ้าเราถือศึล 5 ได้อย่างแท้จริงก็จะไม่เกิดการสร้างกรรมใหม่ จะเหลือกรรมเก่าที่ติดตัวมากับทุกคน (โดยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีมากน้อยแค่ไหน) ฉะนั้นในชาตินี้อย่าสร้างกรรมใหม่เพิ่ม

จากนั้นจึงมาถึงขั้นสมาธิ เมื่อเราอยู่ในศีลและฝึกใจให้เป็นผู้ให้แล้ว ก็จะปฏิบัติสมาธิได้ดียิ่งขึ้น มันจะไม่มีสิ่งหน่วงเหนี่ยวทางโลกให้จิตฟุ้งซ่าน พอทำสมาธิได้แล้ว ก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายทาง โดยเฉพาะการสื่อสารถึงเจ้ากรรมนายเวร และริชชี่ก็บอกว่า สมาธิเป็นของดี เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ แม้ไม่ได้ห่วงเรื่องกรรมเก่าก็ตาม

ถามว่าทำไมเจ้ากรรมนายเวรไม่ปล่อยเวรปล่อยกรรมหรือระงับความอาฆาตนี้เสียเอง ริชชี่บอกว่า มันขึ้นกับจิตใจของเขา ถ้าเขาจิตใจดีก็อาจไม่อาฆาตมาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีเวรกรรมผูกติดต่อกันมา แต่ที่เขายังผูกติดกับเราอยู่แสดงว่ามีความอาฆาต อาจเนื่องจากจิตเขาเองยังไม่ได้ฝึก ตัวเขาเองก็ไม่สามารถปล่อยตัวเองออกไปจากการผูกติดนี้ได้

แล้วจะสังเกตได้อย่างไรว่าใครเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเรา?
พรุ่งนี้จะมาเฉลยค่ะ…to be continued…

Advertisements