ชีวิตแบบ “โมโซ” เน้นสติ ไม่เน้นสตางค์

เพิ่งอ่านบทบรรณาธิการของคุณรักษ์พงษ์ ฉันท์กาวัต บ.ก.บริหารนิตยสาร CHIP ฉบับเดือนกันยายน เลยได้ทราบเรื่องของสังคม “โมโซ” ที่มาจากคำว่า Moderation Society หรือแปลได้ว่า “สังคมพอประมาณ” (อยู่ระหว่าง High-so กับ Low-so) ซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ น่าจะได้นำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ฟังบ้าง

ว่ากันว่า campaign เรื่องสังคมโมโซ เป็นโครงการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการผลักดันให้ผู้คนในสังคมเกิดความตระหนักในการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ จึงใช้คำที่ดูทันสมัย (เทห์?) คือ “โมโซ” แทนคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง (ซึ่งฟังดูเชยและเน้นการใช้ชีวิตในสังคมชนบทมากกว่าสังคมเมือง)

คุณรักษ์พงษ์ยกข้อความตอนหน่ึ่งในเว็บไซด์ www.mosothai.com ที่เขาประทับใจมาฝากคนอ่าน ซึ่งคนเขียน blog อ่านแล้วก็ชอบเช่นกัน จึงขออนุญาตคัดลอกมาดังนี้

“…ความสุขของชาวโมโซ มิได้เกิดจากการซื้อของกินของใช้ราคาแพงๆมาบริโภค หรือต้องจับจ่ายใช้สอยให้มากๆ แต่ชาวโมโซเชื่อว่า ความสุขที่ยั่งยืน เกิดจากการบริโภคอย่างเหมาะสม ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป เป็นไปตามอัตภาพ และความสุขของชาวโมโซยังเกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่น การเอื้อเฟื้อแบ่งปันให้กับคนรอบข้าง รวมถึงเป็นความสุขที่เกิดจากการทำงานในหน้าที่อย่างบริบูรณ์ เป็นความสุขที่เกิดจากการเรียนอย่างพากเพียรอุตสาหะอีกด้วย…” และคติประจำใจของชาวโมโซก็คือ “เน้นสติ เหนือสตางค์”

ใครที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซด์ www.mosothai.com ซึ่งมีรายละเอียดดีๆ หลากหลาย รวมถึงการประกวดหนังสั้นตามรอยสมเด็จย่าด้วยค่ะ

2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s