Protecting Human Research Participants: ผ่านแล้วจ้า

Protecting Human Research Participants เป็นหลักสูตร online ที่สร้างขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของนักวิจัย ในการทำวิจัยที่ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นมนุษย์ เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของกลุ่มตัวอย่างไม่ให้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการทำวิจัย ฉะนั้นหลักใหญ่ใจความของหลักสูตรนี้จึงเน้นให้นักวิจัยเข้าใจหลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ในหลักสูตรแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่
1) Introduction
2) History
3) Codes and Regulations
4) Respect for Persons
5) Beneficence
6) Justice
7) Conclusion

ส่วนที่ 1 และ 2 ส่วนใหญ่กล่าวถึงความสำคัญและความเป็นมาของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมทั้งตัวอย่างของการวิจัยที่ถูกระบุว่าเป็นการวิจัยที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม เช่น กรณีศึกษาเรื่อง Nazi Medical War Crimes หรือ Syphilis Study at Tuskegee อ่านแล้วทำให้เข้าใจเหตุผลและความสำคัญของเรื่องนี้มากขึ้น

ส่วนที่ 3 พูดถึง Belmont Report ซึ่งกล่าวถึงหลักจริยธรรมพื้นฐานและแนวทางในการปกป้องกลุ่มตัวอย่างที่เป็นมนุษย์ในงานวิจัย หลักจริยธรรมพื้นฐานมีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1) respect for persons 2) beneficence และ 3) justice ในเนื้อหาจะพูดถึงรายละเอียดของแต่ละประเด็นไว้อย่างชัดเจน มีทั้งคำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจในแต่ละกรณีศึกษาที่ยกตัวอย่างมาให้ และบททดสอบท้ายเรื่องอีก 6 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยต้องทำถูกต้องอย่างน้อย 4 ใน 6 ข้อ จึงจะถือว่าผ่านส่วนนี้

ส่วนที่ 4 เป็นรายละเอียดของประเด็นการเคารพสิทธิของบุคคล (respect for persons) ซึ่งพูดครอบคลุมในเรื่อง The informed consent process, Requirements for documentation of informed consent, Waivers of informed consent, Diminished autonomy and legally authorized representatives, Participation of pregnant women in research, Assent from children and permission from parents, Obtaining informed consent from prisoners, และ Community consent แล้วจบที่คำถามอีก 6 ข้อ ซึ่งต้องผ่าน 4 ใน 6 ข้อเช่นกัน

ส่วนที่ 5 พูดถึงรายละเอียดของ beneficence ประกอบด้วย Risks and benefits, Privacy and Confidentiality, Institutional Review Boards (IRBs) และ Data and Safety Monitoring สำหรับงานวิจัยที่เป็น clinical trial จบรายละเอียดทั้งหมดก็จะมีคำถามอีก 5 ข้อ ผู้วิจัยต้องตอบถูก 4 ใน 5 ข้อ จึงจะผ่านส่วนนี้ไปได้

ส่วนที่ 6 ว่าด้วยเรื่อง justice ประกอบด้วยหัวข้อเกี่ยวกับ Fair distribution of the benefits and burdens of research, Inclusion of Women, Minorities, and Children in Research และ Issues to consider in international research แล้วจบด้วยคำถามอีก 4 ข้อ ซึ่งต้องตอบให้ได้ 3 ใน 4 ข้อเช่นกัน

ส่วนที่ 7 เป็นบทสรุปของหลักสูตรทั้งหมด ที่เน้นย้ำให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเชิญชวนให้กลับเข้ามาทดสอบความรู้ใหม่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านักวิจัยไม่ได้ลืมเลือนหลักการต่างๆ ไปตามกาลเวลาที่ผ่านเลย

หลักสูตรนี้จัดทำโดย National Institutes of Health (NIH)–funded human subjects research นั่นก็หมายความว่า ทุกคนที่ได้รับทุนจากหน่วยงานนี้ จำเป็นต้องผ่านการทดสอบ ซึ่งตัวเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะทำให้เข้าใจหลักการและแนวทางการทำวิจัยในมนุษย์อย่างลึกซึ้ง เนื่องจากรูปแบบของหลักสูตรบังคับให้ผู้วิจัยต้องอ่านรายละเอียดไล่เรียงไปตั้งแต่ต้นจนจบ (ประมาณร้อยหกสิบหน้า) ไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว ^^

หลักสูตรนี้อาจจะดูใหม่สำหรับนักวิจัยไทย แต่เชื่อว่าในอนาคตหากต้องทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา คงต้องทำความคุ้นเคยกับหลักสูตรนี้ไว้
หากใครสนใจ สามารถเข้าไปทดลองทดสอบได้ที่ http://phrp.nihtraining.com/users/login.php
และเมื่อผ่านหลักสูตรแล้ว ก็จะได้ certificate หน้าตาแบบนี้

cert_nih_pen

ทีนี้ก็พูดได้เต็มปากว่า…ผ่านแล้วจ้า (^^)

Advertisements

3 Replies to “Protecting Human Research Participants: ผ่านแล้วจ้า”

  1. ยินดีด้วยจ๊ะ วันก่อนก็มีอบรมที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดลเหมือนกัน อาจารย์เข้าฟังไม่นานเพราะมีงาน เสียดายไม่หาย แต่เนื้อหาจะน้อยกว่าของอาจารย์วันเพ็ญจ๊ะ

  2. ขอบคุณมากค่ะ อาจารย์
    วันหลังหนูต้องหาทางเข้าฟัง version ภาษาไทยด้วยค่ะ
    จะได้มีความรู้แน่นๆ กว่านี้ ^^

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s